Аргелеб II

Десети крал на Артедаин, син на Арафор и пряк предшественик на Арагорн Елесар. Бил наследен от сина си Арвегил.