Арвегил

Наследник на Аргелеб II. По негово време било основано Графството. Също тогава плъзнала и Черната чума, но за щастие Форност почти не бил засегнат. Арвегил живял сто и деветдесет години — точно толкова, колкото и неговия велик наследник Арагорн. Като единадесети крал на Артедаин, Арвегил управлявал седемдесет и три години и бил наследен от сина си Арвелег II.