Арвелег II

Син и наследник на Арвегил. Бил наследен от сина си Аравал.