Аргонат

Двете велики статуи на Исилдур и Анарион, които пазели прохода на Великата река Андуин. Те бележели древната северна граница на Гондор. Били построени от крал Ромендакил II. Името означава „Два величествени камъка”.