Аросиах

Бродът по горното течение на р. Арос, където преминавал дългия и опасен път през Нан Дунгортеб към земите на западен Белерианд.