Асфалот

Конят на Глорфиндел, който отнесъл Фродо Торбинс отвъд брода на Ломидол.