Ломидол

Ломидол

Скритото убежище на Елронд Передил, което било основано през Втората епоха в отговор на нападенията на Саурон в Ериадор. Намира се в дълбока долина в западните поли на Мъгливите планини. Мястото се запазило под властта на Елронд през цялата Война за пръстена. Известно е още като Първият гостоприемен дом и Имладрис.

Названието има значение на „дълбока тясна долчинка” и е превод на елфическото Имладрис(т).