Аталанте

Название на куеня за Нуменор след неговото падение.