Атанатар I

Десети крал на Гондор, син на Турамбар и пряк наследник на втория син на Елендил — Анарион.