Балар (нос)

Малък нов западно от Арверниен, който бележел северния край на Баларския залив.