Бараз

Название на джуджетата за една от трите планини на Мория, наречена още Карадрас. „Бараз” очевидно е съкращение на пълното име Баразинбар.