Бауглир

„Насилникът” — титла, дадена на Мелкор след завръщането му в Ангбанд в началото на Първата епоха.