Белфалас (нос)

Нос и феодално владение в южен Гондор, между двете устия на реките Мортонд и Гилраин. Главният му град бил разположен по западните брегове на Дол Амрот.