Богове

Най-велики сред всички духове са онези, които елфите наричат валари или Повелители на Арда, а хората често ги зоват богове. — „Валакуента”


Така хората погрешно наричали валарите. Въпреки че Толкин казва, че хората „често” наричали валарите богове, в книгите названието се среща рядко.