Брандир

Син на Хандир и последен владетел на халадините от Бретил. Бил убит от Турин след смъртта на Глаурунг.