Бритон

Малка река, извираща в отдалечена и неназована планинска област в Западен Белерианд и вливаща се на юг във Великото море при залив Бритомбар. След Нирнает Арноедиад, Моргот изпраща войски по течението на реката, за да нападне пристана, намиращ се на устието й.