Бритомбар

Западният залив на Фалас на устието на река Бритон, откъдето идва и името му.