Фалас

Крайбрежен регион в западен Белерианд, управляван от Кирдан Корабостроителя от неговите пристанища в Егларест и Бритомбар.