Брода

Човек от изтока, съюзил се с Моргот през Първата епоха. След като Моргот завладял земите на Хитлум, Брода станал техен господар.