Ветроклин

Последен остатък от великите гори на Ериадор. Намира се в южните склонове на Мъгливите планини, в която все още живеели ентите през Третата епоха.

„Fangorn” е елфическа дума, а според Толкин всички думи от синдарин и куеня не трябва да се превеждат. Това е другото име на Дървобрад, съставена от fang „брада” и orn „дърво”. Любомир Николов погрешно превежда думата като „Ветроклин”.