Високия плет

Голяма преграда по източната граница на Фуков край, построена от жителите му като защита от опасностите, бродещи в Старата гора.