Воронда

Елфическо прилагателно име със значение на „верен” или „непоколебим”. Било дадено като наименование на великия герой Елендил.