Върбалан

Название на древното върбово дърво, което се намирало в средата на Старата гора и което ненавиждало всяко живо същество, преминаващо през гората.