Върби

Крайводни дървета, които растат из Средната земя. Най-известното от тях било древното дърво, познато като Върбалан, по брега на Върбоструйка в Старата гора.