Гвиндор

Принц на Нарготронд, син на Гуилин, чийто гняв от посичането на брат му Гелмир довело до нападението на нолдорите и едаините в Нирнает Арноедиад. Той бил пленен в тази битка, но по-късно успял да избяга и да заведе Турин Турамбар в Нарготронд.