Гонхирими

Елфическо название на джуджетата, означаващо „майстори каменари”.