Дарът на хората

Смъртта — дарът на Илуватар за неговите по-млади чеда, с което им позволява да отидат отвъд пределите на Света.