Дом на мирдаините

Владение на Келебримбор и майсторите от Ерегион, което било унищожено от войските на Саурон.