Дракон от Еребор

Звание на Смог след като нападнал джуджешкото кралство в Еребор и си присвоил съкровището под планината. Бил убит от Бард от Дейл.