Дунеземци

Диви хора, които обитавали страната Дун в южните части на Ериадор през Третата епоха. Те били и смъртни врагове на рохиримите.