Дун

Област в източните части на Енедваит, под южните склонове на Мъгливите планини. Хората живеещи там били кръвни врагове на рохиримите.

Забележка

  1. Страната Дун била основана от хора, пътуващи на север от Белите планини по време на Мрачните години през Втората епоха. Знае се, също така, че не съществувала по времето, когато нуменорците започнали своите пътувания до Средната земя през II 1800, и следователно може да се предположи, че се е появила няколко века след това.
  2. На няколко етапа от историята на страната, там се заселвали групи хобити от рода на запасливците, както и дългобради джуджета, но земите били заселени предимно с хора.