Дългодолски лист

Един от трите сорта пушилист, наред със Стария Тоби и Южна звезда. Дългодол в южната околия било първото място, където се отглеждал пушилист и вероятно дългодолският лист бил един от най-старите и предпочитани сортове. Първият хобит, започнал да отглежда лист за пушене, бил Тоболд Рогосвирец, а неговото семейство продължило традицията. Когато Мери и Пипин намерили бъчонките с дългодолски лист в развалините на Исенгард, на тях били изписани характерните за рода Рогосвирец знаци.