Тоболд Рогосвирец

Прочут хобит от Дългодол в Южната околия на Графството. В ранните си години Тоболд бил нещо като пътешественик и на няколко пъти ходил на изток чак до Брее. Смята се, че именно там му хрумнала идеята да отглежда и оползотворява пушилист. Вероятно хобитът е събрал известно количество от това растение и го е пренесъл до градината си в Дългодол (това поне е по-разпространената версия на събитията — самият Тоболд запазил мълчание по този въпрос.)

Южната околия се оказала идеална за отглеждането на пушилист, който се превърнал в един от най-важните търговски ресурси на Графството. Сред различните сортове, които били отглеждани, един бил наречен „Стария Тоби” в чест на Тоболд.