Еарнил II

Тридесет и втори и предпоследен крал на Гондор, наследник на Телумехтар Умбардакил, който получава короната след загубата на крал Ондохер и синовете му в Лагерната битка, в която Еарнил побеждава.