Еделонд

Елфическо пристанище, което се намира в делтата на река Мортонд край морето, на около петдесет мили от Дол Амрот. Еделонд се намира в земите на Гондор, но пристанището е далеч по-древно от човешките селища, защото е основано от синдарите–мореплаватели преди края на Първата епоха.