Едрахил

Елф от Нарготронд и един от десетимата, които останали верни на Финрод Фелагунд, когато той и Берен се отправили към Ангбанд.