Ездитни предели

Така рохиримите наричали земята, позната на другите народи като Рохан.