Еледвен

Име на Морвен, съпруга на Хурин и майка на Турин Турамбар, което означава „елфическа девойка”.