Ели

Вечнозелени дървета, растящи в северните части на Средната земя и особено по горното течение на р. Андуин.