Елмо

По-малък брат на Елу Тингол от синдарите и на Олве от телерите. Той живял в Дориат с брат си Тингол и бил прадядо на Келеборн, владетел на Лориен.