Елурин

Син на Диор Елухил и по-голям брат на Елвинг. Той бил убит от синовете на Феанор в Менегрот.