Емин-ну-Фуин

Елфическото име за веригата залесени хълмове в северните части на Мраколес. Буквалното значение на Емин-ну-Фуин е „хълмове под сянката”, но името е свързано с елфическото име на гората — Таур-ну-Фуин, и затова се превежда „Планини на Мраколес”.