Мраколес

Друго име на Зеленогор Велики — голяма гора, намираща се в земите на изток от р. Андуин. Името „Мраколес” било използвано след като Саурон, пременен като Некроманта, се установил в Дол Гулдур, в южните части на гората. В „Хобит” тя се нарича още „Непрогледната гора”.

Забележка

  1. Името е заимствано от древните германски легенди и произлиза от старогерманското mirkiwidu.