Некроманта

След победата над Саурон в края на Втората епоха, в Средната земя царувал мир в продължение на векове. След първото хилядолетие на Третата епоха, тъмна сянка започнала да се прокрадва в гората, известна под името Зеленогор Велики, и се разбрало, че зла сила е издигнала крепост в южните й части. Тази крепост била Дол Гулдур и се намирала на хълма Амон Ланк.

След като сянката покварила Зеленогор, народите на Средната земя й дали ново име — Мраколес. Злото присъствие в нея било наречено Некроманта. Кой бил този некромант обаче не знаели дори Мъдрите, макар да подозирали, че това бил един от деветимата назгули. Могъществото на Некроманта обаче събудило подозрения, че самият Саурон се е завърнал. Гандалф се прокраднал в Дол Гулдур, но Некроманта избягал на изток, оставяйки Западните земи в Тревожен мир през следващите четири века.

Некроманта впоследствие се завърнал на изток и отново се установил в Дол Гулдур. Гандалф отново отишъл там и научил, че Некроманта наистина е самия Саурон. След като убедил Белия съвет да не седи със скръстени ръце, Дол Гулдур бил нападнат през 2941 г. от Третата епоха — същата година, в която Билбо намерил Единствения пръстен в тунелите под Мъгливите планини. Некроманта отново отстъпил пред Мъдрите, но този път това не довело до мир. Не след дълго той се установил отново в Мордор и се разкрил като мрачния властелин Саурон.