Зеленогор Велики

Древно име за великата гора, станала известна през Третата епоха като Мраколес.