Амон Ланк

Хълм в южните части на Мраколес. През първото хилядолетие на Третата епоха, Саурон дошъл на Амон Ланк и построил своята крепост. Тогава хълмът и крепостта били наречени Дол Гулдур.