Дол Гулдур

Крепостта на Саурон в южните покрайнини на Мраколес, където той живеел тайно като Некроманта преди да бъде разкрит от Мъдрите. Когато те го нападнали, той се завърнал в Мордор, но скоро след това назгулите си възвърнали Дол Гулдур.