Мъдрите

Прозвище на най-великите елфи на Средната земя и главните магьосници, които създали Белия съвет през Третата епоха.