Енгвар

„Нездравите” — име на хората, използвано от елфите.