Ендери

Трите „средни дни”, присъстващи в елфическото летоброене, като това на Ломидол, които според съвременния календар се падат на 5-и, 6-и и 7-и октомври. Всяка дванадесета година броят на ендерите се увеличавал от три на шест.